Các kiểu cười hở lợi

#1
Mặc dù về mặt giải phẫu học, cười hở lợi được xem là bình thường nhưng theo quan niệm về thẩm mỹ, ta vẫn có thể gọi biểu hiện này là một loại bệnh và cần được điều trị.

+ Cười hở lợi nhẹ
Biểu hiện của trường hợp này là khi cười, mô nướu hiện nhiều hơn 3mm và ít hơn 25% chiều dài của phủ răng sứ.
+ Cười hở lợi trung bình
Biểu hiện của trường hợp này là khi cười, mô nướu hiện nhiều hơn 25% và ít hơn 50% chiều dài của bọc răng sứ.
+ Cười hở lợi nặng
Biểu hiện của trường hợp này là khi cười, mô nướu hiện nhiều hơn 50% và ít hơn 100% chiều dài của răng.
+ Cười hở lợi rất nặng
Biểu hiện của trường hợp này là khi cười, mô nướu hiện nhiều hơn 100% chiều dài của răng.
 
Last edited by a moderator:
camera nha trang, diễn đàn nha trang, rao vặt nha trang