Nghèo khổ không làm tôi chùn bước

Diễn đàn chia sẻ những câu chuyện buồn về những mảnh đời nghèo khó. Có những người đã chấp nhận số phận và cũng có người vượt qua mọi khó khăn để vươn tới một tương lai tươi đẹp.